"Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí — čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší."
Jan Werich

Každému z nás vstupují do života různé situace. S většinou z nich se umíme vypořádat sami, ale zažíváme i takové, se kterými si sami rady nevíme. Berou nám sílu, energii a chuť žít tak, jak bychom chtěli. Zdají se býti bezvýchodné. V takový moment je dobré obrátit se na své blízké či na odbornou pomoc a společně zkusit hledat východiska. Společně hledat cestu k pochopení dané situace a k takovému životu, který nás bude naplňovat a těšit. Občas se stačí jen zastavit a dopřát si čas porozumět. Přes veškerou bolest a pochyby nejsme schopni sami vidět cestu, kterou máme jít. 


Říci si o pomoc není projevem slabosti. 

Říci si o pomoc je projevem síly a chuti činit ve svém životě změny a žít  tak, abychom byli spokojeni.


 


Individuální terapie

Pokud vás trápí

 • depresivní, úzkostné a panické stavy
 • vztahové problémy s rodinou/přáteli
 • procházíte životní krizí, náročnou životní situací a nevíte, jak dál
 • nespokojenost v pracovní oblastí
 • nízké sebevědomí, přílišná sebekritičnost
 • osamocení, ztráta blízkého člověka
 • touha žít svůj život jinak

 


Párová terapie

Pokud řešíte

 • problémy související s partnerským vztahem a máte zájem je řešit společně
 • dlouhodobé partnerské konflikty, narušená komunikace apod.
 • citové odcizení v (dlouhodobém) vztahu
 • výrazné změny v povaze vztahu - úraz či nemoc jednoho z partnerů apod.
 • obtíže v souvislosti s rozchodem partnerů

 


Poradenství


 • odborná, krátkodobá spolupráce, jejímž cílem je řešení aktuální situace nebo problému 
 • podpora při hledání možností  řešení daného problému
 • zmapování situace, vymezení problému, dohoda o konkrétních krocích vzájemné spolupráce.


O mně


Celý svůj profesní život pracuji s lidmi, kterým do života vstoupilo duševní onemocnění. Již několik let vedu tým sociální rehabilitace, který nyní prochází transformací v Centrum duševního zdraví v Berouně. V průběhu let jsem absolvovala desítky vzdělávacích kurzů zaměřených na přímou práci s klienty, na techniky a metody práce s lidmi (nejen) s duševním onemocněním. Absolvovala jsem Kurz telefonické krizové intervence, který si nyní rozšiřuji o Kurz základní krizové intervence "tváří v tvář". Seberozvoj a vzdělávání považuji za nedílnou součást mého života.

Od roku 2015 realizuji v okrese Beroun vzdělávací, zážitkový a interaktivní program primární prevence pro studenty a pedagogy středních škol – Blázníš? No a!  Tento program otevírá téma duševního zdraví či duševních obtíží. Učíme se, že je v pořádku sdílet své pocity, hovořit o svém trápení, duševní nepohodě. Hledáme způsoby, jak tyto obtížné situace ve svém životě zvládat. Zároveň klademe důraz na to, jak náročným situacím předcházet a jak o sebe pečovat.

Aktuálně jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku Umění terapie. Jedná se o systemický přístup, který je mi blízký svým zaměřením na řešení. Klade důraz na rozvíjení toho co funguje, na podporu silných stránek klienta, hledání jeho zdrojů a především hledání efektivních řešení problémů.

Ve svém volném čase mě těší trávit čas s blízkými lidmi -  rodinou, přáteli. Když toužím po samotě, táhne mě to k řece – ať je zima nebo teplo, do lesů a na kopce. Ráda usínám u ohně a pod hvězdami. Když se nekochám krajinou kolem, tak relaxuji u šití na stroji, pletení, háčkování, vyšívání. 

A málokdy mě potkáte jinak než na kole.

Praxe a pracovní zkušenosti

2013 - současnost

- Vedoucí služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním v rámci multidisciplinárního týmu organizace Lomikámen Beroun   

2005 - 2013

- Fokus Praha - Centrum denních aktivit pro lidi s duševním onemocněním

2008 - 2009  

- Linka důvěry Dětského krizového centra - telefonická krizová  intervence


Vzdělání

2022- současnost

- Frekventant psychoterapeutického výcviku Umění Terapie    (systemický přístup)

2003/2005

- VŠ UJEP - sociální politika a sociální práce

1999/2002

- VOŠ sociální práce

Ceník

Individuální terapie 


700 Kč/hod.

Párová terapie 


900 Kč/hod.

Poradenství

700 Kč/hod


Omluva ze sezení

 • pokud zrušíte sezení více než 24 hod. před termínem, nebude vám účtován storno poplatek
 • v případě zrušení sezení 24 hod a méně, bude vám účtováno 50% z ceny sezení

"V minulosti není žádná budoucnost"
text country písně


Co neumím a neposkytuji

 • zázraky
 • instantní rady a návody
 • kritiku, hodnocení, předpojatost
 • bagatelizaci/zlehčování vašich obtíží
Na  začátek

První společné setkání bude informativního charakteru. Seznámím vás s průběhem terapeutických sezení včetně praktických informací ohledně úhrady za sezení či případné rušení termínů. Ke konci prvního setkání si řekneme, zda bude naše spolupráce pokračovat. Může se stát, že při osobním setkání zjistíte, že by vám vyhovoval lidsky a terapeutickým zaměřením někdo jiný. Toto je v pořádku. Z mé strany může dojít k vyhodnocení, že téma, se kterým přicházíte je mimo mé kompetence. V tomto případě vás po vzájemné domluvě nakontaktuji na jinou odbornou pomoc.

Základními principy mé práce je etický přístup, důvěra, bezpečí a respekt. Jsem vázána mlčenlivostí a veškeré informace považuji za přísně důvěrné.

Pracuji pod pravidelnou individuální supervizí.Rezervovat schůzku

 • v případě zájmu o společné setkání mě kontaktujte telefonicky, e-mailem nebo přes kontaktní formulář
 • spojím se s vámi,  jak nejdříve to bude možné (do 24hod) a domluvíme si společnou schůzku

Petra Zemanová - terapie / poradenství

Adresa: Wágnerovo nám. 1541, Beroun
E-mail: terapie.nabrehu@gmail.com
Telefon: +420 777 245 745


Osobní konzultace poskytuji jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění - IČO: 88630684. 

Neposkytuji  zdravotní ani sociální služby. Služby jsou hrazené přímou platbou (v hotovosti nebo převodem na účet).